A-, B- og C-syn samt udbedrings projekt for byggeskadefonden

(1990 - Fortsat)

 


Kunde: Byggeskadefonden.
   
Bygherre: -
   
Omfang: A- og B-syn, 1-2 puljer pr. år svarende til 4-8 rapporter pr. år. Mange C-syn med rapportering og mange udbedringsprojekter.
   
Opgavens
art:
A- og B-syn er registrering og rapportering. C-syn registrering, udarbejdelse af foreløbige statiske beregninger for fastlæggelse af problemet, forslag til udbedring, rapportering samt kalkulation angående udbedringen. Udbedringsprojekt, udarbejdelse af statiske beregninger og tegninger. Indhentning af tilbud samt tilsyn.Tilbage