Kasernegrunden etape V. Holbæk

(Januar 2004 - December 2005) 

Kunde:

Garnisionen A/S (Markol)

   
Bygherre:

Garnisionen A/S (Markol)

   
Omfang: 34 nye boliger i 3 blokke på hhv. 2 og 3 etager. I alt 2601 m2.
   
Opgavens
 art:
Projektering af konstruktioner samt VVS- og el-installationer for byggeriet. Byggeriet er betonelementbyggeri med skalmuring og klimaskærm. Der er udført pælefundering samt borede pæle.Tilbage