Nyt slogan


Nyt slogan "Vi tager skridtet" 

Holbæks skibsværft


Projektet er i udbud hos entreprenør. Licitation den 3 april 2014

Nyt børnehus, Rudersdal kommune


Nyt børnehus på Bakkevej 23, Birkerød i Rudersdal kommune. Hoved- og udbudsprojekt færdiggøres i indeværende uge og udsendes til entreprenører

Udbedringsprojekt for Byggeskadefonden, Kystparken


Der projekteres facaderenovering af Kystparken 5 i Kalundborg
Nyheder