Nyscan Køge, lastbilværksted og tankanlæg

(December 199 - december 2001)


         


Kunde: Bagger Hansen, Rådgivende Ingeniør, Ringsted.
   
Bygherre: Nyscan
   
Omfang: Stålkonstruktioner for værkstedshal, betonkonstruktioner for administrationsbygning og lager/omklædning samt stålkonstruktion for dieseløer. Værkstedet er udført af 2-charnieresstålrammer. I gulve vandtætte grave for vaskehal, smøregrave og lifte. Administrationsbygningen er betonelementbyggeri med etageadskillelse af forspændte huldæk og tagdæk af TT-elementer. Lagerbygningen er betonelementbyggeri med tagdæk af TT-elementer. Tankanlægget er T-stålkonstruktion. I alt 1600 m2 værksted, 550 m2 lager/omklædning delvist i 2 etager og 200 m2 administrationsbygning i 2 etager. Totalt 2800 m2. Tankanlægget er for 8 vognbaner. I alt 650 m2.
   
Opgavens
art:
Projektering af stålkonstruktionen og betonkonstruktioner samt efterfølgende fagtilsyn. Projektet udsendt i hovedentreprise. Udført af KPC. Andre oplysninger: Opgaven er udført som underrådgivning for Bagger-HansenTilbage