Svebølle Skole

(Juni 2001 - Juli 2002)


         


Kunde: Arkitektgruppen Holbæk A/S. Projektansvarlig arkitekt Stig Løcke.
   
Bygherre: Bjergsted Kommune
   
Omfang: Ny skoletilbygning bestående af klasselokaler, musiklokaler og fællesrum med IT/EDB områder. I alt ca. 900 m2, samt ombygning af klasselokaler, ca. 1000 m2. Byggeriet er primært betonelementbyggeri i 2 etager.
 
Opgavens
 art:
Projektering af bærende konstruktioner, VVS- og el-installationer samt efterfølgende tilsyn. Udbud i fagentreprise.

 

 

Tilbage